Polaridade

  • Esta simulación permite visualizar a suma de momentos dipolares de enlace para dar o momento dipolar total da molécula.
  • Líquidos polares e apolares:
  • Solubilidade dun sal en auga
  • Nesta simulación vedes o efecto da polaridade dunha substancia sobre a súa temperatura de ebulición.

 

Espectrómetro de masas

  • Nesta ligazón podedes traballar cunha ferramenta interactiva na que é posible comparar as traxectorias dos isotopos do mesmo elemento nun espectrómetro de masas.  Xa sabedes que este instrumento aplica un campo magnético sobre os ións que viaxan a determinada velocidade e fórzaos a curvar a súa traxectoria. Este radio de curvatura depende da relación carga/masa do ión, así que pode separar a traxectoria de ións da mesma carga soamente por ter diferente masa. Por iso, trátase dun bo método para determinación de isotopos.
  • Este vídeo explica como se coñece a abundancia isotópica:

espectrometro_masas_1

espectrometro_masas

espectrom_masas_2

  • As auroras boreais xorden a consecuecia da emisión de luz polos átomos da atmosfera que son excitados polas partículas cargadas  procedentes do vento solar e aceleradas no campo magnético terrestre. Podes buscar información sobre este fenómeno.

Xúpiter posúe un enorme campo magnético, e tamén foron observadas auroras nos seus polos.

Neste artigo fálase de Xüpiter como un xigantesco acelerador de partículas.

Arriba: el acelerador de partículas más grande del sistema solar (la magnetosfera de Júpiter).  Abajo: el más poderoso acelerado de partículas en los dominios del sol (el LHC de la Tierra). No sabe uno si sorprenderse mas por las dimensiones de aquel que es creado por la naturaleza alrededor de Júpiter o por la potencia de uno desarrollado por la civilización inteligente que habita la superficie de uno de los planetas enanos del sistema solar.  Crédito de la imagen arriba: NASA Goddard.