Vídeo

Medida da presión atmosférica

  • Este vídeo mostra o barómetro de Torricelli. Fíxate como o resultado do experimento é o mesmo (a altura da columna de Hg é a mesma) sen depender da sección do tubo empregado nin da súa forma.
  • Aquí podes ver algunhas das cousas que suceden se reducimos a presión sobre os obxectos que nos rodean. Neste vídeo extraese o aire do interior da campá e obsérvase o resultado sobre diversos obxectos.
Advertisements