Equivalente mecánico da calor

Este enlace ilustra o experimento de Joule (1843) no que determinou o equivalente mecánico da calor. Chegou á conclusión de que a calor é unha forma de enerxía, como tamén o é a enerxía potencial. Por iso interconvértense.

Resultado de imagen de experimento de joule

Este experimento xunto con outros levou ao establecemento dun dos principios máis importantes da Física: o Principio de Conservación da Enerxía.

Advertisements