Simulacións movemento circular

Traballa coas seguintes simulacións:

1-http://www.iesdmjac.educa.aragon.es/departamentos/fq/temasweb/FQ4ESO/FQ4ESO%20Tema%203%20Movimientos/5_movimientos_circulares.html

Advertisements

Simulacións movemento rectilíneo

Traballa coas seguintes simulacións:

Gráficas interactivas MRU e MRUA

1- Nesta aplicación podes ir modificando os valores de “v” e “a” a medida que o home se move, e observar os cambios nas gráficas. Click na imaxe:

Resultado de imagen de el hombre movil

2-Comproba como se van elaborando as gráficas x-t, v-t e a-t:

Resultado de imagen de educaplus laboratorio cinematica3-Intenta resolver los ejercicios “novato”, “aprendiz” y “reto final” :

Resultado de imagen de unam fisica movimiento variable

4- Descarga “moviment rectilini” (necesitas Java actualizado) de http://www.fislab.net/

5- Dous móbiles ao encontro: https://www.geogebra.org/m/zDyeXngN

Lanzamento vertical

6-Descarga”caiguda lliure”  (necesitas Java actualizado) de http://www.fislab.net/

7-Simulación do experimento de Galileo. Podes ver como inflúe a presenza de aire na caída:

Resultado de imagen de caida libre unam

 

 

 

 

 

Permanganimetría

Valoración do FeSO4 con KMnO4 en presenza de H2SO4:

Ecuación iónica axustada:

5Fe+2 + MnO4- + 8H+  –>  5Fe+3 + Mn+2 + 4H2O

Ecuación molecular axustada (ter en conta que se forma K2SO4, pois os K+ é un ión espectador e debe axustarse:

5FeSO4 + KMnO4 + 4H2SO4  –>  (5/2)Fe2(SO4)3 + MnSO4 + 4H2O + (1/2)K2SO4

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  –>  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4

*No vídeo pártese dunha disolución de FeSO4 xa lixeiramente oxidada, pois debería ser practicamente incolora (FeSO4: practicamente incoloro – Fe2(SO4)3: coloración amarela). Esta coloración amarela iría aparecendo ao longo da valoración (no vídeo vaise intensificando ao engadir MnO4-) pois estamos oxidando o Fe+2 a Fe+3.

Electrolise

  • Electrolise dunha disolución de NaCl en auga.
  • Electrolise da auga.
  • Electrolise dunha disolución de KI. Fíxate en que nós detectamos a presenza de ións OH- no cátodo con axuda de papel indicador de pH. No vídeo botan fenolftaleína á disolución de KI, así que se pon de cor rosada en medio básico (cátodo).
  • Electrolise dunha disolución de CuCl2: