Espectroscopía molecular

  • Nesta simulación vemos como a radiación que incide sobre as moléculas  pode provocar nelas diversos efectos que implican cambio na súa enerxía.
  • Este vídeo amosa o espectro IR dun composto. Podedes relacionar os picos coas diferentes vibracións moleculares:
Advertisements