Exercicios repaso Reaccións Químicas

  • Estes enlaces poden servirvos para reforzar o traballo que fixemos na clase. Aparecen problemas resoltos sobre estequiometría de reaccións:

Exercicios resoltos I

Exercicios resoltos II

Advertisements

Exercicios de repaso

Nas seguintes ligazóns aparecen exercicios resoltos que poden axudarte a revisar conceptos:

-Abundancias isotópicas: exers 1005-1008

-Cálculos con moles: exers 1009-1011

-Composición centesimal: exers 1012-1014

-Fórmula empírica e molecular: exers 1015-1019

-Gases ideais: exers 1020-1026

-Lei das presións parciais

-Gases ideais