“Museo Arqueológico Nacional” en Madrid

Este precioso Museo Arqueológico Nacional ofrece unha interpretación rigorosa, atractiva, interesante e crítica do significado dos obxectos que pertenceron aos distintos pobos da actual España e do ámbito mediterráneo, dende a Antigüidade ata épocas recentes. As impresionantes exposicións permanentes, renovadas en abril do 2014, empregan recursos dixitais moi claros que axudan á comprensión de todo o percorrido histórico do museo. A visita é interesantísima, con vídeos explicativos en cada sala e unha ordenación moi atractiva e moderna de todo o material.

Á parte do relevante aspecto histórico, fío condutor de todo o museo, neste blog queremos que vos decatedes de como as diversas civilizacións empregaron os materiais de que dispoñían para fabricar os utensilios que precisaban e desenvolveron os coñecementos necesarios para a comprensión do mundo que os rodeaba e así sobrevivir e facer a súa vida máis cómoda. Todo isto non é máis que Física e Química: O lume, as rochas que se empregaban como ferramentas, os metais das armas e ornamentos, as cerámicas, os pigmentos, os embalsamamentos exipcios, as artes da agricultura, a gandería, os transportes por terra e mar, as construccións, a observación do ceo para a navegación e o avance da filosofía, das ciencias experimentais, das matemáticas… en definitiva, a longa aventura do home na súa necesidade de comprender, sobrevivir e conquistar o medio.

Estes documentais, xa máis longos, tamén fan un percorrido polo museo:

-Arqueomanía: Especial Museo Arqueológico Nacional (I) – (II)

Unidades de medida

  • Nesta ligazón da Universidade de Utah podedes ver un interesante zoom no que se aprecia o necesario cambio de unidades de lonxitude a medida que nos adentramos na materia.

scaleBanner