Reaccións de precipitación

Advertisements

Reaccións exo e endotérmicas

  • O KClO3 descomponse ao quentalo (reacción endotérmica)

2KClO3(l) → 2KCl(s) + 3O2(g)

O O2 xerado alimenta á seguinte reacción, na que a sacarosa (azucre) reacciona explosivamente, pois se trata dunha reacción moi exotérmica, que, ao seu tempo, coa calor xerada, alimenta máis a descomposición do KClO3.

C12H22O11(s) + 12O2(g) → 12CO2(g) + 11H2O(l) + 5645 kJ

  • Na+1/2Cl2–> NaCl+ 411KJ