O problema dos combustibles fósiles

  • Unha alternativa: o H2 como combustible:
Advertisements