Teoría cinético-molecular

  • Este vídeo amosa  a interpretación dos estados de agregación da materia segundo a Teoría cinético-molecular:

 

 

Enlace

Simulación: Leis dos gases ideais

Montaje_gases