Polaridade

  • Esta simulación permite visualizar a suma de momentos dipolares de enlace para dar o momento dipolar total da molécula.
  • Líquidos polares e apolares:
  • Solubilidade dun sal en auga
  • Nesta simulación vedes o efecto da polaridade dunha substancia sobre a súa temperatura de ebulición.