Simulacións sobre ácidos e bases

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_es.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_es.html

http://chemcollective.org/activities/autograded/128

Advertisements

Le chatelier

  • Equilibrio   Co(H2O)+2 + 4Cl-  <—>   CoCl-2  +  6 H2O:
  • Equilibrio  (Cr2O7)-2  +  H2O <–>  2(CrO4)-2  +  2H+:
  • Proceso Haber   N2 + 3H2 <–> 2NH3:
Advertisements

Equilibrio químico (explicacións)

Natureza dinámica do equilibrio químico:

Advertisements