Simulacións sobre ácidos e bases

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_es.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_es.html

http://chemcollective.org/activities/autograded/128

Advertisements