Electrolise

  • Electrolise dunha disolución de NaCl en auga.
  • Electrolise da auga.
  • Electrolise dunha disolución de KI. Fíxate en que nós detectamos a presenza de ións OH- no cátodo con axuda de papel indicador de pH. No vídeo botan fenolftaleína á disolución de KI, así que se pon de cor rosada en medio básico (cátodo).
  • Electrolise dunha disolución de CuCl2:
Advertisements

reaccións redox no laboratorio

  • Cu + 4HNO3   –>  Cu (NO3)2 + 2NO2 + H2O
  • Fe + CuSO4 –> Cu + FeSO4

Nestoutro vídeo aparece a mesma reacción, pero inicialmente conséguense os ións de cobre a partir dunhas moedas (limpando unhas moedas oxidadas) e despois empregámolo para oxidar o Fe:

  • Zn + CuSO4 –> Cu + ZnSO4

Observa como o Zn se recobre de Cu e a disolución vai perdendo a coloración azul por desaparición dos ións Cu+2.

  • Para limpar prata:

a) Ag + H2S –> Ag2S + H2  –>  o Ag2S é prata “sucia”

b) 3Ag2S + 2Al  –> 6Ag + Al2S3  –> a Ag volve ser “prata limpa”

  • 2AgNO3 + Cu –> Cu(NO3)2 + 2Ag

Observa como se deposita a prata sólida e a disolución toma coloración azul pola aparición de ións Cu+2: