Tectónica de placas

  • Nesta páxina podedes explorar actividades interactivas sobre a tectónica de placas.

limites.placas

placas_2

Limitesdeplacastectónicas

  • Ollade os seguintes vídeos para aprender sobre a vida de Wegener e a Teoría da Tectónica de placas:
  • O seguinte vídeo pertence á serie CienciaExpress, elaborada pola Cátedra de Cultura científica da Universidade do País Vasco:
  • Nestes vídeos recréase a formación do Himalaia, polo choque das placas india e asiática. Corresponde coa ilustración c) do anterior debuxo, máis arriba.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HuSHOQ6gv5Y&w=854&h=