Dinámica

dinamica

  • Este vídeo amosa as leis de Newton no Parque de Atraccións:
Advertisements

Lei de conservación da masa

  • Empregade esta actividade interactiva para saber un pouco máis sobre Lavoisier e a Lei de conservación da masa.
  • E aquí tedes un vídeo no que se recrea unha reunión de Lavoisier cos seus colegas, explicándolles os seus descubrimentos:

 

Teoría cinético-molecular e os gases ideais

  • Nesta ligazón podedes acceder a unha explicación dos puntos fundamentais da Teoría cinético-molecular. Preme en TCM e “Teoría cinética”.
  • Esta simulación da Universidade de Colorado permítevos modificar os diversos parámetros que inflúen no comportamento dun gas ideal e comprender a interpretación que fai deste comportamento a TCM.

Gas Properties      Responde razoadamente ás seguintes cuestións:

a-Mantendo constantes V e n, aumenta T. ¿que lle acontece a P?

b- Mantendo constantes V e n, reduce T. ¿que lle acontece a P?

c-Mantendo constantes T e n, aumenta V. ¿que lle acontece a P?

d- Mantendo constantes T e n, reduce V. ¿que lle acontece a P?

e- Mantendo constantes P e n, aumenta T. ¿que lle acontece a V?

f- Mantendo constantes P e n, reduce T. ¿que lle acontece a V?

g-Argumenta as túas respostas empregando a lei dos gases ideais e tamén a través da TCM.

Hipótese de Avogadro

“Volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condicións de presión e temperatura, conteñen o mesmo número de partículas”

avogadro

  • A hipótese de Avogadro (1776-1856) foi determinante para lograr comprender as reaccións químicas entre gases. Lembrade que Avogadro supuxo que as partículas fundamentais de nitróxeno, osíxeno e outros gases non son átomos, senon agrupacións de varios átomos do elemento. Avogadro chamoulles moléculas. Agora sabemos que o nitróxeno, osíxeno,…son N2, O2,… moléculas diatómicas, pero el foi o primeiro en propoñelo, xa que os científicos anteriores a el non conseguiron explicar os resultados. Soamente aceptando que as moléculas son diatómicas pódese entender que:

1 vol. de hidróxeno+ 1 vol. de cloro –>  2 vols. de cloruro de hidróxeno

avogadro

  • Neste vídeo explícase como se pode chegar á suposición da Avogadro:

As Leis ponderais

  • Este vídeo explica as primeiras leis da Química, enunciadas no s. XVIII. Lavoisier, Proust e Dalton efectuaron numerosísimos experimentos no laboratorio pesando as substancias que interveñen en reaccións químicas sinxelas co obxecto de comprender as relacións ponderais entre os elementos que constitúen os compostos. Chegaron á Lei de conservación da masa, Lei das proporcións definidas e Lei das proporcións múltiples, respectivamente, que supoñen a antesala á teoría atómica proposta por Dalton. Non esquezades que, cando se efectuaban estas investigacións, os científicos non coñecían en absoluto a estrutura da materia nin as fórmulas dos compostos, tal como agora as coñecemos. Será despois cando, a raíz destes resultados, Dalton rescata a teoría atómica de Demócrito (s.III a.C), rexeitando as antigas ideas de Aristóteles e a súa teoría dos catro elementos.

 

  • A seguinte recreación pertence á película “Einstein´s big idea” (docudrama televisivo). Nela podedes decatarvos do método de traballo de Lavoisier. Foi o pai da Química moderna. Completamente obsesionado pola exactitude das medicións, pesaba todos os posibles produtos dunha reacción: cinzas, gases, sólidos, líquidos… para demostrar a súa magnífica teoría de conservación da masa, que supuxo un dos pilares da Teoría atómica e da comprensión do comportamento da materia.