Dilatación

  • Vemos auí un experimento no que se aprecia a dilatación do papel de aluminio:
  • Y aquí o anel de Gravesande, que explica a dilatación volumétrica dos sólidos:
  • Xa sabedes que nas vías de tren hai que ter en conta tamén a dilatación:

dilatacion