Física e Química 4ºESO

Unidade 1: O movemento e a súa descripción. Os movementos acelerados.

Unidade 2: As forzas e os seus efectos. Equilibrio dos sólidos.

Unidade 3: As forzas e as súas leis. A Terra no universo.

Unidade 4: Forzas en fluídos.

Unidade 5: Traballo, enerxía e potencia. A enerxía e as súas fontes.

Unidade 6: Enerxía térmica.

Unidade 7: Enerxía das ondas.

Unidade 8: Estrutura e propiedades das substancias.

Unidade 9: Química do carbono.

Unidade 10: Reaccións químicas.

Unidade 11: O desafío do medio natural.

 

 

 

Advertisements