Física e Química 3º ESO

Unidade 1: A actividade científica.

Unidade 2: O átomo 

Unidade 3: Elementos e compostos químicos

Unidade 4: Reaccións químicas. Química, sociedade e medioambiente.

Unidade 5: Fontes de enerxía.

Unidade 6: Electricidade e magnetismo.

Unidade 7: Corrente eléctrica. Circuítos e compoñentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements