Física 2ºBACH

Unidade 1: Repaso de conceptos.

Unidade 2: Campo gravitatorio.

Unidade 3: Campo eléctrico.

Unidade 4: Campo magnético.

Unidade 5: Indución electromagnética.

Unidade 6: Movemento harmónico simple.

Unidade 7: Movemento ondulatorio.

Unidade 8: A luz e as ondas electromagnéticas.

Unidade 9: Óptica xeométrica.

Unidade 10: Física relativista.

Unidade 11: Física nuclear e partículas atómicas.

Advertisements