Física e Química 1º BACH (LOMCE)

quimica
Química
fisica
Física
  • Unidade 6: Cinemática
  • Unidade 7: Dinámica
  • Unidade 8: Enerxía mecánica e traballo
  • Unidade 9: Movemento harmónico simple

Pautas elaboración de traballo de investigación 1ºBac A 2016-2017

Curso 2016-2017 – Proxectos 1ºBacharelato A

Advertisements