Polaridade

 • Esta simulación permite visualizar a suma de momentos dipolares de enlace para dar o momento dipolar total da molécula.
 • Líquidos polares e apolares:
 • Solubilidade dun sal en auga
Advertisements
Aparte

Fotografías da vila

Fotografías da vila (enlace ao documento entregado aos alumnos). Temas propostos para visibilizar a presenza da investigación na rúa:

 • 1 Contenedores de lixo (reciclaxe). Distintos tipos de envases. Lixo contaminante.
 • 2 Procesos de oxidación e corrosión. Como previlo.
 • 3 Procesos de combustión.
 • 4 Conservación de pescado e outros alimentos.
 • 5 Instrumentos de medida.
 • 6 A estrada.
 • 7 A electricidade.
 • 8 Alcantarillado.
 • 9 A luz.
 • 10 A física no parque.
 • 11 Cambios de estado.
 • 12 Anteas de TV, radio, telefonía. Pararraios.
 • 13 Cómo subir.
 • 14 Flotar e afundirse.
 • 15 Medios de transporte.
 • 16 Materiais de construción.
 • 17 Materiais na roupa e calzado.
 • 18 Fontes de enerxía.
 • 19 Medicinas e hixiene.