Premio Nobel de Química 2014 – O nanoscopio

A seguinte explicación está baseada na nota de prensa que ofrece a fundación Nobel para informar sobre a investigación dos premiados.

chem_nobel_Betzig_Hell_Moerner_laureates

De esquerda a dereita os galardoados Betzig, Hell e Moerner.

Cando dous puntos están moi próximos entre sí, os nosos ollos non poden distinguilos. Unha lupa consegue separalos, e un microscopio óptico (que emprega un xogo de lentes) é quen de separalos máis, pero non indefinidamente. Hai un límite que ven determinado pola luz que se emprega (que é a luz visible). Por outra banda, o microscopio electrónico presenta máis resolución, pero algunhas das preparacións poden matar ás células, de modo que hai procesos que non poden ser estudados a través deste método.

En 1873, o microscopista Ernst Abbe calculou en 0.2 micrometros o límite na máxima resolución para o microscopio óptico tradicional. Por iso, esta técnica permitía observar os contornos dalgúns orgánulos celulares, como as mitocondrias, pero non se podían distinguir estruturas internas máis pequenas.

limite_Abbe

Eric Betzig, Stefan W. Helland e William E. Moerner son galardonados co premio Nobel en Química 2014 por ter traspasado este límite. Grazas ás súas investigacións, dende o ano 2006 o microscopio óptico pode adentrarse no nanomundo, e as sinapses nerviosas entre as neuronas, as proteínas que participan en enfermidades como o Alzheimer ou a división das proteínas nos ovos fertilizados xa poden ser vistas. O microscopio converteuse en manoscopio que pode adentrarse nas MOLÉCULAS INDIVIDUAIS en células VIVAS.

Breve descrición do seu funcionamento:

A base desta técnica é complicada, pero intentaremos explicala.

Antes de nada, expliquemos o que son as sustancias fluorescentes: trátase de moléculas que emiten luz visible cando son iluminadas por outra luz. O que as fai interesantes é que, aínda que sexan iluminadas por luz UV (invisible ao ollo humano), elas emiten luz doutra lonxitude de onda, pero agora visible. Todos tedes visto os rotuladores fluorescentes, que emiten luz de diferentes cores cando son iluminados pola luz UV.

fluorescencia

Neste vídeo podedes ver algunhas sustancias da vida diaria que presentan fluorescencia:

Pois ben, para aproveitar esta propiedade, os científicos ás veces unen estas moléculas a outras que queren ver, como por exemplo unha zona dunha proteína que nos interesa porque pensamos que a súa actividade pode ser responsable dunha enfermidade. Así conseguimos facer luminosa esa zona e podemos saber onde está e como funciona.

Que ten isto que ver co nanoscopio?

-Por unha parte, trátase de conseguir enlazar sustancias fluorescentes (emiten luz cando son estimuladas por unha luz, por exemplo un láser) ás moléculas que se desexa observar (por exemplo unha proteína responsable dunha doenza). Este sistema xa era coñecido, pero emitíase tanta luz ao mesmo tempo que soamente permitía diferenciar ónde se atopaba a molécula dentro da célula (porque brillaba), pero non a súa estrutura. É como poder ver unha maraña de fío pero sen poder seguir a febra individual.

O mérito deste premio Nobel 2014 é que agora se pode limitar a cantidade de luz que desprenden estas sustancias fluorescentes que ligamos á molécula baixo estudo, pero nm a nm, evitando que emitan todas á mesma vez, xa que se pode inhibir a luminosidade coa axuda dun segundo láser que focalizamos onde queremos. Así se poden obter, por dicilo asó, “feixes” de luz moi estreitos emitidos pola mostra, que se fai así visible nm a nm, a medida que imos movendo os dous láser ao longo da molécula que queremos observar: o láser que estimula a fluorescencia (exciting laser beam) e o que a inhibe (quenching laser beam).

sted_microscopy_1

-Por outra banda, pódense asociar sustancias fluorescentes á molécula que queremos observar, pero seguemos tendo o problema de que, se están moi próximas, o límite de Abbe (0.2micrometros) segue impedindo a resolución.

Isto combátese facendo que soamente se iluminen ao mesmo tempo as zonas que estean separadas entre sí eses 0.2mm, e obtemos unha imaxe con puntos separados. No instante seguinte iluminaránse outras zonas separadas entre sí outros 0.2mm, pero diferentes, e así  obtemos outra imaxe distinta á anterior pero que a complementa. Así podemos chegar a ver toda a molécula, superpoñendo moitas imaxes con puntos que van completando toda a  estrutura real.

141008085419-large

Nesta ligazón da Fundación Nobel podedes acceder aos Premios Nobel de Química de edicións anteriores.

Advertisements