A orixe dos elementos

Le neste enlace un resumo sobre como os elementos químicos que conforman o noso corpo e todo o que nos rodea proceden das estrelas:

Advertisements

Primeiros modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford

  • A primeira idea de átomo foi introducida polo filósofo grego Demócrito (s III a.C.), quen defendía a idea dunha última partícula indivisible como constitutiva da materia. Ademáis, creía que as propiedades das substancias dependían da FORMA destes átomos.

democrito

  • Esta idea é rexeitada polos seus contemporáneos, pois a discontinuidade implicaba a existencia do vacío, e esta idea non era concebible, pois a velocidade neste espazo sería infinita. Preferiuse durante séculos a Teoría dos catro elementos de Aristóteles.

aristoteles

  • No ano 1803 o inglés John Dalton a partir de innumerables medicións no laboratorio coa axuda da súa balanza, recolle a idea de átomo indivisible e propón que as propiedades dos distintos elementos débense ás MASAS dos seus átomos, concebidos como esferas ríxidas. Así, os puntos fundamentais son: 1-A materia está formada por partículas indivisibles e inalterables chamadas átomos. 2- Os átomos de distintos elementos diferéncianse pola súa masa. 3-Os compostos químicos están formados por átomos de diferentes elementos combinados segundo unha relación sinxela de números enteiros.  4-Nunha reacción química os átomos reorganízanse.

dalton

  • Unha vez descubertos os electróns, o átomo indivisible xa non é un modelo aceptable, así que Thomson elabora en 1904 o do “budín de pasas“, insertando aos electróns negativos de masa despreciable nunha masa positiva.

thomson

  • No ano 1910 Rutherford e o seu equipo realizan o famoso experimento que os leva ao primeiro modelo nucleado do átomo. A sorprendente traxectoria das partículas alfa coas que rebotaban contra a fina lámina de ouro foi a clave do experimento, que revelaba que existe unha altísima concentración de carga positiva e masa nun núcleo central e un enorme espazo practicamente vacío, a codia, polo que viaxan os electróns.

rutherford

  • Esta aplicación serve para traballar na construción dun átomo segundo o modelo planetario:

Imagen relacionada