Sistema de Referencia

O movemento debe ser descrito en función dun Sistema de Referencia. Fíxate como o home do debuxo observa un movemento rectilíneo vertical da pelota, mentres que a traxectoria, ollada por nós, aparece como claramente curvilínea.

sistema_referencia

Advertisements