Os corpos xeométricos

Explora o que sabes na seguinte aplicación sobre corpos xeométricos.

Advertisements

Teorema de Pitágoras

Resultado de imagen de teorema de pitágoras

Advertisements

Cálculo de áreas e perímetros

Nesta ligazón poderás calcular áreas e perímetros de diversas figuras planas.

Advertisements