Exercicios repaso Reaccións Químicas

  • Estes enlaces poden servirvos para reforzar o traballo que fixemos na clase. Aparecen problemas resoltos sobre estequiometría de reaccións:

Exercicios resoltos I

Exercicios resoltos II

Advertisements