Espectroscopía molecular

 • Nesta simulación vemos como a radiación que incide sobre as moléculas  pode provocar nelas diversos efectos que implican cambio na súa enerxía.
 • Este vídeo amosa o espectro IR dun composto. Podedes relacionar os picos coas diferentes vibracións moleculares:
Advertisements

Exercicios de repaso

Nas seguintes ligazóns aparecen exercicios resoltos que poden axudarte a revisar conceptos:

-Abundancias isotópicas: exers 1005-1008

-Cálculos con moles: exers 1009-1011

-Composición centesimal: exers 1012-1014

-Fórmula empírica e molecular: exers 1015-1019

-Gases ideais: exers 1020-1026

-Lei das presións parciais

-Gases ideais

Aparte

O mol como unidade de cantidade de substancia

Resultado de imagen de avogadro take my number

Post do blog da Facultade de Ciencia e Tecnoloxía da Universidade do País Vasco:

“4/10/1971: el mol como unidad de sustancia

El 4 de octubre de 1971, se adoptó el mol –unidad con que la se mide la cantidad de sustancia– como medida química, y se añadió a las seis unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades (SI).

Comptes Rendus des Séances de la quatorzième CGPM (Paris, 4-8 octobre 1971), pág. 78

La decisión se tomó en la 14e Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM), que es es el órgano de decisión de la Convención del Metro y tiene a su cargo tomar decisiones en materia de metrología y en particular, en lo que concierne al SI.

En la imagen anterior, extraída del informe de la CGPM de 1971, dice:

La Decimocuarta Conferencia General de Pesos y Medidas,

TENIENDO EN CUENTA las opiniones de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y de la Organización Internacional de Normalización sobre la necesidad definir una unidad de cantidad de materia,

DECIDE

 1. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema conteniendo tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12; su símbolo es «mol».
 2. Cuando se emplea el mol, las entidades elementales deben especificarse y pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o agrupaciones especificadas de tales partículas.
 3. El mol es una unidad de base del Sistema Internacional de Unidades.

Por cierto, el 23 de octubre, se celebra el Día del Mol

Las siete unidades básicas del SI y la interdependencia de sus definiciones.

Espectrómetro de masas

 • Nesta ligazón podedes traballar cunha ferramenta interactiva na que é posible comparar as traxectorias dos isotopos do mesmo elemento nun espectrómetro de masas.  Xa sabedes que este instrumento aplica un campo magnético sobre os ións que viaxan a determinada velocidade e fórzaos a curvar a súa traxectoria. Este radio de curvatura depende da relación carga/masa do ión, así que pode separar a traxectoria de ións da mesma carga soamente por ter diferente masa. Por iso, trátase dun bo método para determinación de isotopos.
 • Este vídeo explica como se coñece a abundancia isotópica:

espectrometro_masas_1

espectrometro_masas

espectrom_masas_2

 • As auroras boreais xorden a consecuecia da emisión de luz polos átomos da atmosfera que son excitados polas partículas cargadas  procedentes do vento solar e aceleradas no campo magnético terrestre. Podes buscar información sobre este fenómeno.

Xúpiter posúe un enorme campo magnético, e tamén foron observadas auroras nos seus polos.

Neste artigo fálase de Xüpiter como un xigantesco acelerador de partículas.

Arriba: el acelerador de partículas más grande del sistema solar (la magnetosfera de Júpiter). Abajo: el más poderoso acelerado de partículas en los dominios del sol (el LHC de la Tierra). No sabe uno si sorprenderse mas por las dimensiones de aquel que es creado por la naturaleza alrededor de Júpiter o por la potencia de uno desarrollado por la civilización inteligente que habita la superficie de uno de los planetas enanos del sistema solar. Crédito de la imagen arriba: NASA Goddard.

Ensaios á chama

 • Nos seguintes vídeos as sales de diversos metais son vaporizadas nunha chama. Os electróns excítanse a niveis superiores de enerxía e, cando volven ao seu estado fundamental, obsérvase a luz que emiten. A cor que emite (lonxitude de onda) depende dos saltos electrónicos característicos dese elemento. Observamos a cor predominante (a máis intensa) do espectro de emisión de cada un deses metais.
 • E aquí podedes ver como as liñas do espectro de emisión dun elemento (saltos dos electróns dende un nivel superior de enerxía ata un nivel inferior) coincide coas liñas do seu espectro de absorción (os mesmos saltos, pero dende un nivel inferior ata un superior).

Resultado de imagen de absorción y emisión atómica

Resultado de imagen de absorción y emisión atómica