Forma das moléculas

  • O número de enlaces en torno a un átomo central, ou a presenza de pares de electróns solitarios provocan cambios na xeometría molecular. Nesta simulación podes cambiar todos estes parámetros e observar en 3D o cambio na forma da molécula. Ademáis, podes tamén analizar moléculas reais.

molecule-shapes-screenshot

Advertisements